Sezónne stánky mesta Bratslavy

Odozvzdanie do 30. mája 2013 v úradných hodinách podateľne hl.mesta SR Bratislavy

Hlavné mesto SR Bratislava v zastúpení Hlavnej architektky Ingrid Konrad

Predmetom verejnej anonymnej ideovej architektonicko ‐ dizajnérskej súťaže je vypracovať:
• atraktívny dizajn sezónnych stánkov (veľkonočný trh, vianočné trhy, sezónne trhy rôzneho charakteru), hospodárny návrh ich konštrukčného, technického a materiálového riešenia a ich optimálna skladobnosť po rozložení
• dizajn pultov a prístreškov na konzumáciu, vrátane odpadkových košov a prvkov osvetlenia,
hospodárny návrh konštrukčného, technického a materiálového riešenia a ich skladobnosť po rozložení
• návrh priestoru pre detský trh a tvorivé dielne
• návrh priestorovo účelného a dobre dostupného zázemia stánkov a ich napojenia na technickú
infraštruktúru
• optimálne umiestnenie mobilných WC v priestore Františkánskeho námestia, ich adekvátne
kompozičné usporiadanie a dizajn, vytvorenie navigačného systému odkazujúceho na ich umietsnenie, vrátane ostatných hygienických bodov v okolí námestí ( toalety na Uršulínskej ulici, Starej radnici)
• komplexný návrh temporérneho osvetlenia v priestore - Hlavné, Františkánske a Primaciálne námestie
• overenie súčasnej pozície a návrh optimálnej polohy pódia a vianočného stromčeka voči celkovému konceptu riešenia.

Základné termíny súťaže
Dátum vyhlásenia súťaže: 19. 03. 2013
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov : poštou do 30. 04. 2013, elektronicky na
www.bratislava.sk, www.komarch.sk, www.sasarch.sk, www.urbion.sk.
Termín odovzdania návrhov: do 30. 05. 2013 v úradných hodinách podateľne hl.mesta SR Bratislavy.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: do 06. 06. 2013
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 13. 06. 2013
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 60 dní od vyhlásenia výsledkov

Porota:
Riadni členovia poroty:
závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. Viera Kimerlingová, 1.námestníčka primátora
Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, riaditeľ kancelárie primátora
Ing. arch. Ingrid Konrad, Hlavná architektka
PhDr. Ivo Stassel, riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok
nezávislí na vyhlasovateľovi:
Mgr. Katarína Hubová, riaditeľka Slovenského centra dizajnu
Ing. arch. Ľubomír Boháč, architekt, Ateliér Art
Ing. arch. Matúš Vallo, architekt, Vallo Sadovsky Architects

Náhradníci poroty:
nezávislý na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Oliver Sadovský, architekt, Vallo Sadovsky Architects
Experti poroty :
Mgr. Milan Šípoš, vedúci oddelenia vnútornej správy Hl.mesta SR Bratislavy
Ing. Jozef Demovič, oddelenie vnútornej správy Hl.mesta SR Bratislavy

Ceny a odmeny
1. cena : 3 000 euro
2. cena : 2 000 euro
3. cena : 1 500 euro
Porota môže udeliť pre neocenené návrhy odmenu v max. výške 500 €, pričom celková čiastka k
rozdeleniu na odmeny je vo výške 1 500 €.
Náhrady za spracovanie návrhov sa neposkytujú. Všetky výdavky spojené so spracovaním návrhu a jeho doručením organizátorom súťaže znášajú súťažiaci. Súťažná porota môže rozhodnúť o inom rozdelení alebo neudelení cien alebo odmien v plnej výške.

Ďalšie informácie nájdete tu.

Dom S3NS

Dom pre jednu rodinu sa nachádza vo Wroclawe, v jeho okolí sa nachádzajú najmä rodinné domy s rovnou strechou zo šesťdesiatych rokov. Navrhnutý dom má tri poschodia, vrátane podpivničenia a garáže. Obývacia izba je orientovaná na západ a má úctyhodnú výšku 4 metre. Je spojená s kuchyňou a... Čítaj ďalej

  • 215
Kuchynské štúdio

Vytvoriť nový koncept kuchynského štúdia založený na provokácii pocitov a zážitkov zákazníkov. Prezentovať výrobky spolu s kontextom vytvoreným v priestoroch showroomu. A pritom sa nestratiť v záplave vecí ako na výstave; to bolo zadaním tohto projektu. Rozlíšenie produktov bolo dôležitým... Čítaj ďalej

  • 192
  • 1
Mercado fast food

Cieľom projektu bolo vytvoriť vysokokvalitný dizajn, ktorý bude zároveň nenútený a pohodlný. Výsledný návrh je založený na koncepte pokračovania ulice v interiéri. V tejto reštaurácii funguje zákaznícka zóna ako mnohovrstvové lákadlo pre chodcov. Poďte na jedlo! Prvky ako tabuľa s receptami... Čítaj ďalej

  • 205
Denné svetlo v interiéri vďaka svetlovodom

Užívatelia hodnotia denné svetlo ako najväčší benefit domu pre zdravé bývanie. Zároveň je zásadnou požiadavkou pri kúpe nehnuteľnosti. VELUX pomáha privádzať denné svetlo aj na miesta, kde to doposiaľ nebolo možné. Najnovším prírastkom v produktovom portfóliu je svetlovod Novej Generácie... Čítaj ďalej

  • 326

Ďalšie bleskovky