Urbanisticko - architektonická súťaž na rekonštrukciu areálu Múzea Antická Gerulata

Odozvzdanie do 11. 03. 2013 do 15-tej hodiny

Hlavné mesto SR Bratislava v zastúpení Hlavnej architektky Ingrid Konrad

Predmetom súťaže je vytvorenie atraktívneho, moderného areálu Múzea Antická Gerulata, ktorý predstavuje unikátnu zbierku nevyčísliteľnej hodnoty svetového kultúrneho významu         a pripravuje sa na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Spracovanie architektonického návrhu objektov lapidária a hospodárskej budovy, s cieľom zväčšiť kapacitu a plochu múzea, t. j. jeho expozičné plochy, a zdôrazniť hodnotu unikátnej zbierky z doby rímskej a zlepšiť podmienky pre archeologickú základňu.

Poslaním súťaže jehodnotiť a architektonicky vyzdvihnúť unikátnu lokalitu z doby rímskej na našom území a vytvoriť atraktívne miesto pre oddych a kultúrne vyžitie. Nové múzeum má poskytovať priestor pre všetky vekové kategórie, novou architektúrou vytvoriť atraktívne prostredie pre návštevníkov a zvýrazniť historickú stopu v území sídla.

Porota
Riadni členovia poroty
PhDr. Oľga Gáfriková, prednostka miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rusovce
Ing. arch. Ingrid Konrad, Hlavná architektka Hl. mesta SR Bratislavy
Ing. arch. Ľubomír Závodný, 1. podpredseda Slovenskej komory architektov
Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., FA STU Bratislava
Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Náhradníci
Ing. arch. Lívia Barutová, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, oddelenie ORM

Experti poroty
PhDr. Jaroslava Schmidtová, Múzeum mesta Bratislavy - Múzeum Antická Gerulata Bratislava-Rusovce
Ing. arch. Ľubica Pinčíková, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
PhDr. Karel Prášek, Krajský pamiatkový úrad Bratislava

Ceny
1. cena sa stanovuje vo výške 2 000 Eur
2. cena sa stanovuje vo výške 1 000 Eur
3. cena sa stanovuje vo výške  500 Eur

Základné termíny súťaže
Dátum vyhlásenia súťaže: 11. 12. 2012
Obhliadka s vyhlasovateľom: 11. 01. 2013 o 9:00 h
Lehota na podanie otázok: 14. 01. 2013
Lehota na zodpovedanie otázok: 21. 01. 2013
Termín odovzdania súťažných návrhov súťažiacimi: 11. 03. 2013 o 15:00 h
Hodnotiace zasadnutie poroty: 15. 03. 2013

Ďalšie informácie nájdete tu.

Dom S3NS

Dom pre jednu rodinu sa nachádza vo Wroclawe, v jeho okolí sa nachádzajú najmä rodinné domy s rovnou strechou zo šesťdesiatych rokov. Navrhnutý dom má tri poschodia, vrátane podpivničenia a garáže. Obývacia izba je orientovaná na západ a má úctyhodnú výšku 4 metre. Je spojená s kuchyňou a... Čítaj ďalej

  • 215
Kuchynské štúdio

Vytvoriť nový koncept kuchynského štúdia založený na provokácii pocitov a zážitkov zákazníkov. Prezentovať výrobky spolu s kontextom vytvoreným v priestoroch showroomu. A pritom sa nestratiť v záplave vecí ako na výstave; to bolo zadaním tohto projektu. Rozlíšenie produktov bolo dôležitým... Čítaj ďalej

  • 193
  • 1
Mercado fast food

Cieľom projektu bolo vytvoriť vysokokvalitný dizajn, ktorý bude zároveň nenútený a pohodlný. Výsledný návrh je založený na koncepte pokračovania ulice v interiéri. V tejto reštaurácii funguje zákaznícka zóna ako mnohovrstvové lákadlo pre chodcov. Poďte na jedlo! Prvky ako tabuľa s receptami... Čítaj ďalej

  • 205
Denné svetlo v interiéri vďaka svetlovodom

Užívatelia hodnotia denné svetlo ako najväčší benefit domu pre zdravé bývanie. Zároveň je zásadnou požiadavkou pri kúpe nehnuteľnosti. VELUX pomáha privádzať denné svetlo aj na miesta, kde to doposiaľ nebolo možné. Najnovším prírastkom v produktovom portfóliu je svetlovod Novej Generácie... Čítaj ďalej

  • 327

Ďalšie bleskovky