Žilina – Hájik Západ

Termín pre odovzdanie súťažných návrhov: 11. decembra 2012

Mesto Žilina

Cieľom tejto ideovej urbanistickej súťaže je získať ideový návrh zásad rozvoja a riešenia
mestského obvodu Žilina – Západ a v rámci neho návrh ďalšieho rozvoja územia zóny Hájik,
súčasného sídliska s prevládajúcou hromadnou bytovou výstavbou (HBV), avšak
nedostatočne vybavenou potrebnou základnou a vyššou občianskou vybavenosťou. Keďže
ide o zónu, ktorá, aj vzhľadom na terénne danosti a situovanie v rámci mesta, má
obmedzené možnosti priameho prepojenia s mestom a jeho zónami vybavenosti, je potrebné
riešiť Hájik Západ ako komplexne vybavený mestský obvod.

Urbanistické zásady rozvoja tohto územia navrhnuté a získané v súťaži by sa mali stať
východiskom pre obstaranie urbanistickej štúdie. Na základe výsledkov súťaže bude
vyhlasovateľ obstarávať u víťaza urbanistickú štúdiu.

Súťaž návrhov je verejná anonymná, urbanistická, jednokolová bez obmedzenia počtu
účastníkov v súťaži.

Termíny súťaže
Požiadanie o súťažné podklady: od vyhlásenia do 26.10.2012 do 14 hod.
Konzultačný deň s prehliadkou riešeného územia: 06.11.2012 o 10 hod.
Podávanie žiadosti o vysvetlenie: do 16.11.2012 do 1300hod.
Lehota na odovzdanie súťažných návrhov: do 11.12.2012 do 14 hod.
Zasadnutie poroty a vyhodnotenie súťaže: 13.12.2012 o 9 hod.
Výstava súťažných návrhov: do troch mesiacov od ukončenia súťaže.

Ceny a odmeny
1. cena 3 000.- €
2. cena 1 800.- €
3. cena 1 200,- €
Porota môže udeliť odmeny v celkovej výške maximálne do 3000,- €. Najvyššia udelená
odmena môže byť maximálne vo výške 80 % 3. ceny, pričom o výške a počte odmien na
základe kvality súťažných návrhov rozhodne porota.

Členovia poroty
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Ján Bahna – predseda poroty
Akad. arch. Dušan Voštenák – podpredseda poroty
Ing. arch. Martin Drahovský
Mgr. art. Róbert Dúbravec
Ing. arch. Milan Horák
Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč PhD.
Ing. arch. Ľubomír Závodný

Náhradníci poroty
Ing. arch. Ferdinand Buček
Ing. arch. Ľubica Koreňová
Ing. arch. Pavel Kropitz
Ing. arch. Dušan Maňák

Ďalšie informácie nájdete na tejto adrese a súťažné podmienky nájdete na tu.

Dom S3NS

Dom pre jednu rodinu sa nachádza vo Wroclawe, v jeho okolí sa nachádzajú najmä rodinné domy s rovnou strechou zo šesťdesiatych rokov. Navrhnutý dom má tri poschodia, vrátane podpivničenia a garáže. Obývacia izba je orientovaná na západ a má úctyhodnú výšku 4 metre. Je spojená s kuchyňou a... Čítaj ďalej

  • 218
Kuchynské štúdio

Vytvoriť nový koncept kuchynského štúdia založený na provokácii pocitov a zážitkov zákazníkov. Prezentovať výrobky spolu s kontextom vytvoreným v priestoroch showroomu. A pritom sa nestratiť v záplave vecí ako na výstave; to bolo zadaním tohto projektu. Rozlíšenie produktov bolo dôležitým... Čítaj ďalej

  • 193
  • 1
Mercado fast food

Cieľom projektu bolo vytvoriť vysokokvalitný dizajn, ktorý bude zároveň nenútený a pohodlný. Výsledný návrh je založený na koncepte pokračovania ulice v interiéri. V tejto reštaurácii funguje zákaznícka zóna ako mnohovrstvové lákadlo pre chodcov. Poďte na jedlo! Prvky ako tabuľa s receptami... Čítaj ďalej

  • 206
Denné svetlo v interiéri vďaka svetlovodom

Užívatelia hodnotia denné svetlo ako najväčší benefit domu pre zdravé bývanie. Zároveň je zásadnou požiadavkou pri kúpe nehnuteľnosti. VELUX pomáha privádzať denné svetlo aj na miesta, kde to doposiaľ nebolo možné. Najnovším prírastkom v produktovom portfóliu je svetlovod Novej Generácie... Čítaj ďalej

  • 329

Ďalšie bleskovky