Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže

Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže

V období od 24. októbra 2007 do 31. januára 2008 prebiehal 4. ročník celoštátnej študentskej architektonickej anonymnej súťaže Prostredie a detail s témou: Pavilón Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Súťaž bola garantovaná Ústavom konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb Fakulty architektúry STU v Bratislave v spolupráci s firmou DIRICKX BC Torsion, ktorá bola aj hlavným sponzorom súťaže.

M.R. Štefánik je najvýznamnejšia osobnosť slovenských dejín. Je pochovaný v Brezovej pod Bradlom. Architekt Dušan Jurkovič mu navrhol monumentálny pamätník v podobe mohyle a tento pomník bol slávnostne otvorený 23. septembra 1928. Teda v roku 2008 tomu bude 80 rokov.

Nachádza sa v krásnom prírodnom areáli, ktorý má z dnešného hľadiska nedoriešený vstupný priestor, ktorý by zodpovedal tomuto pietnemu a architektonickému významu.

Cieľom súťaže je navrhnúť vhodný pavilón, ktorý by svojou architektúrou a parterom tvoril dôstojný vstup do areálu pamätníka a zároveň by spĺňal funkciu informačného centra.

Pietny areál je planina vo výške 510-540 m nad morom, obkolesená lesmi.

Nástup k pomníku začína asi 400 m pred ním a pokračuje pešou trasou až k mohyle. V súčasnosti sa nachádza v danom vstupnom priestore parkovisko s kruhovým objazdom a v ústraní je malé bufetové zariadenie s minimálnym hygienickým zariadením. Zmyslom návrhu pavilónu je vytvoriť funkčný objekt, v ktorom by sa návštevník zoznámil s osobnosťou M. R. Štefánika a v ktorom by mu bol umožnený oddych, občerstvenie s príslušnými hygienickými službami.

Bolo na zvážení návrhu, ako sa zhostí problému súvisiacim  nerovnomernosťou hustoty návštevnosti

Pavilón nebol obmedzený plochou ani objemom. Úlohou súťažiaceho bolo vystihnúť vhodnosť navrhovaného reprezentačného objektu, jeho charakteru podľa vlastnej filozofie a vlastného libreta.

Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov boli:
- presvedčivosť vo filozofii riešenia, génius loci,
- osadenie a kompozícia hmoty,
- funkčnosť priestorov,
- súlad konštrukčného a architektonického riešenia.

Porota zasadala dňa 13.februára 2008 na FA STU v zložení:
Predseda poroty: doc. Ing. arch. akad. arch. Ján Bahna, PhD. - VŠVU Bratislava.

Garant súťaže: prof. Ing. Imrich Tužinský, PhD.- Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (ÚKA IS).

Členmi poroty boli:
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD. - vedúci ÚKA IS FA STU,
Ing. Tibor Lazarovič, MBA, DIRICKX - generálny riaditeľ,
JUDr. Anna Danková - primátorka mesta Brezová pod Bradlom,
Mgr. Anna Vraštiaková, DIRICKX - riaditeľka marketingového manažmentu,
Ing. arch. Daniela Lalíková, PhD - Vydavateľstvo Eurostav,s. r. o.,
doc. akad. soch. Milan Lukáč  - vedúci Ústavu dizajnu FA STU.
Ing. arch Pavel Lichard - SAS a Ing. arch. Jozef Kollár- ÚKA IS FA STU.

Do súťaže bolo doručených 28 návrhov, z ktorých 27 splnilo kritériá súťaže. Porota hodnotila jednotlivé návrhy anonymným hlasovaním dvojkolove. Do druhého kola postúpilo 7 návrhov. Hlavným kritériom pre výber bolo predovšetkým kritérium znesiteľnosti hmoty objektu pavilónu v danom prostredí. V druhom kole sa určovalo poradie návrhov na základe architektonických a krajinárskych kritérií, kde dominoval aspekt vzťahu pavilónu k pamätníku M. R. Štefánika. Porota rozhodla, že prvú cenu vzhľadom na vyrovnanosť a podobnosť prvých návrhov neudelí, ale priklonila sa k udeleniu dvoch druhých zvýšených cien. Pani primátorka mesta Brezová pod v Bradlom JUDr. A. Danková po odbornej rozprave sa rozhodla udeliť Cenu mesta Brezová pod Bradlom v hodnote 5000 Sk súťažnému návrhu s heslom: CAPRONI.


Hodnotenia návrhov:

Autori: Ganobjak Michal, Koiš Martin, Lényi Peter, FA STU
Heslo: CAPRONI - 2. cena zvýšená a Cena mesta Brezová pod BradlomNávrh jednoduchej nadzemnej hmoty pavilónu mimo hlavnej osi rešpektuje dominantnosť pamätníka a zároveň elegantne upozorňuje na svoju existenciu. Riešenie predstavuje bezkonfliktný prístup voči  areálu pamätníka. Svojou mierkou, čistým tvarom ako i materiálovým pojednaním prostredníctvom prírodného travertínu korešponduje s daným prostredím. Vnútorná logická prevádzka s príslušnými priestormi navodzuje meditačné pocity a svojim  plynulým prechodom do terénu tvorí dôstojný nástup k pomníku. Prepracovanejšie preukázanie hry s prirodzeným svetlom by určite podporilo funkčnosť podzemných priestorov.


Autor: Bc.Tatranský Michal, FA STU
Heslo: FALLen - 2.cena zvýšenáPomerne rozsiahly pôdorys neporušuje morfológiu prostredia a pritom  jasnou filozofiou s presvedčivými jednoduchými líniami prináša silný dojmový akcent. Logicky radené priestory s otvorenými átriami sú pôsobivé, materiálovo a konštrukčne prezentujú súčasnú modernu. Línie jasne navodzujú dojmy pre návštevníkov a sú nasmerované priamo k mohyle - pavilón sa stáva súčasťou pamätníka. To je však i mínusom návrhu. Pomník D. Jurkoviča je už autorsky doriešený a umiestnenie pavilónu do jeho prístupovej osi, nutnosť prechodu návštevníkov cez priestory pavilónu stavia novotvar do neoddeliteľnej súčasti mohyly. Jasnejšie vizuálne vyjadrenie hlavne v rezových fragmentoch by návrhu prospelo.


Autori : Hubinský Tomáš, Krump Filip, Legényi Ján
Heslo: 819736 -  3.cenaLineárne riešenie s jasnou filozofiou, pretavenou do hry s konfiguráciou terénu. Progresívne povrchové materiály ako drevené palubovky a koroidný oceľový plech sú v symbióze s prostredím. Priestory s meditačným zameraním radené do línie sú obsažné, avšak pridlhé a reálnosť preukázaného zobrazenia je otázna. Vizuálna podpora nie je v návrhu celkom presvedčivá.


Autor: Bc. Procházková Zuzana, FA STU
Heslo: 03Z5 - odmenaVyvážená dynamická kompozícia s jasnou symbolikou. Mimoriadne dobre prepracovaný koncept dispozície, konštrukcie, včítane parteru. Objekt však svojím objemom presahuje únosnosť prostredia.


Autor: Bc. Švorc Peter, FA STU
Heslo: 0905856382 - odmenaElegantné riešenie so symbolickým gestom prostredníctvom sklenej pyramídy na osi trasy k pomníku. Pavilón zapustený do zeme, s funkčným presvetlením cez pyramídu je funkčný, hmotovo čistý a vyvážený. Evokuje trochu myšlienky na riešenie v Louvri.  


Autor: Bc. Torda Vladimír, FA STU
Heslo: MRS_01 - odmenaNávrh silného novotvaru v prostredí výrazne prezentuje individualistické riešenie, ktoré zaujalo porotu netradičným kontrastným pohľadom na jeho vstup do prírodného prostredia. Polemickou je predovšetkým mierka objektu a lokalizácia v blízkosti pomníka.

Súťažné návrhy boli vystavené na verejnej výstave vo vestibule FA STU a ceny boli odovzdané pri príležitosti jej otvorenia dňa 19. ferbruára 2008.

Autor: prof. Ing. Imrich Tužinský, PhD. Ing. arch. Jozef Kollár
  •  
Komentáre k článku
0
Pridať komentár
Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže
Dom S3NS

Dom pre jednu rodinu sa nachádza vo Wroclawe, v jeho okolí sa nachádzajú najmä rodinné domy s rovnou strechou zo šesťdesiatych rokov. Navrhnutý dom má tri poschodia, vrátane podpivničenia a garáže. Obývacia izba je orientovaná na západ a má úctyhodnú výšku 4 metre. Je spojená s kuchyňou a... Čítaj ďalej

  • 215
Kuchynské štúdio

Vytvoriť nový koncept kuchynského štúdia založený na provokácii pocitov a zážitkov zákazníkov. Prezentovať výrobky spolu s kontextom vytvoreným v priestoroch showroomu. A pritom sa nestratiť v záplave vecí ako na výstave; to bolo zadaním tohto projektu. Rozlíšenie produktov bolo dôležitým... Čítaj ďalej

  • 190
  • 1
Mercado fast food

Cieľom projektu bolo vytvoriť vysokokvalitný dizajn, ktorý bude zároveň nenútený a pohodlný. Výsledný návrh je založený na koncepte pokračovania ulice v interiéri. V tejto reštaurácii funguje zákaznícka zóna ako mnohovrstvové lákadlo pre chodcov. Poďte na jedlo! Prvky ako tabuľa s receptami... Čítaj ďalej

  • 205
Denné svetlo v interiéri vďaka svetlovodom

Užívatelia hodnotia denné svetlo ako najväčší benefit domu pre zdravé bývanie. Zároveň je zásadnou požiadavkou pri kúpe nehnuteľnosti. VELUX pomáha privádzať denné svetlo aj na miesta, kde to doposiaľ nebolo možné. Najnovším prírastkom v produktovom portfóliu je svetlovod Novej Generácie... Čítaj ďalej

  • 326

Ďalšie bleskovky