Články
RSS
Základná umelecká škola Smižany

Základná umelecká škola Smižany

Umelecká škola je umiestnená v centre obce Smižany, na mieste bývalého „kantorského“ domu. Pôdorys školy kopíruje tvar pozemku. Objekt je prístupný z dvoch strán, z hlavného námestia a z novej nábrežnej ulice. Umelecká škola je koncipovaná ako „detská skladačka“, ako miesto... Čítaj ďalej

 • 71
 • 1
Atrium Dom Nábytku

Atrium Dom Nábytku

Lokalita umiestnenia Domu nábytku sa nachádza v mestskej časti Petržalka na pozemku, ktorý má pozdĺžny charakter. Vzhľadom na lokálne a polohové vlastnosti, determinanty a limity lokality, na ktorej sa Dom nábytku nachádza, bolo potrebné podriadiť vlastné hmotovo - priestorové ako aj dopravné... Čítaj ďalej

 • 167
 • 2
Polyfunkčný dom, Kováčska ulica, Bratislava

Polyfunkčný dom, Kováčska ulica, Bratislava

Návrh polyfunkčného bytového domu na Kováčskej ulici vychádza z urbanisticko - architektonickej štúdie spracovanej v roku 1999, ktorá riešila územie za objektom bývalej Konskej železnice. V rámci uvedenej štúdie bol navrhnutý komplex polyfunkčných objektov, súčasťou ktorého bol aj obytný... Čítaj ďalej

 • 705
 • 5
Hospic Sv. Alžbety – Ľubica

Hospic Sv. Alžbety – Ľubica

Hospic Sv. Alžbety v Ľubici - priestor, koncipovaný ako domov a život bez hraníc... Filozofia diela sleduje dynamický princíp zrodu, rastu, kultúrnej premeny prostredia (a v ňom aj premeny nás samotných), za účasti prirodzene pôsobiacich, a aj vedome iniciovaných procesov. Čítaj ďalej

 • 544
 • 5
Polyfunkčný dom Ingsteel, Ružinov

Polyfunkčný dom Ingsteel, Ružinov

Stvárnenie objektu vychádza z daností riešenej lokality, funkčnej náplne objektu ako aj samotného dispozične-prevádzkového riešenia. Prioritne sa však viazalo na filozofiu a činnosť investora. Objekt na strane jednej prezentuje svojim stvárnením a výrazom súčasný dizajn a súčasné znalosti... Čítaj ďalej

 • 220
 • 7
Apartmán, Bratislava

Apartmán, Bratislava

Prehľadná dispozícia sa odvíja od vstupného priestoru so vstavanou šatníkovou skriňou, ktorý priamo vedie do hlavnej dennej miestnosti. Za posuvnými dverami rovnakého dizajnu ako má vstavaná skriňa, je umiestnená pracovňa, prípadne izba pre hosťa. Komunikačná diagonála, spájajúca predsieň so... Čítaj ďalej

 • 158
 • 4
Bytový dom - Mondrian

Bytový dom - Mondrian

Riešenie koncepcie širších vzťahov bytového domu vychádza z platnej územnoplánovacej dokumentácie MČ Ružinov a sleduje ideu revitalizačnej kompletizácie obytnej štruktúry štvrte Trávniky. Dom je situovaný na nezastavanom území západne od štrkoviskového jazera „Rohlík". Architektonická... Čítaj ďalej

 • 613
 • 18
Rodinný dom - Šenkvice

Rodinný dom - Šenkvice

Dom s dvoma bytovými jednotkami bol projektovaný na konkrétne miesto - na južný okraj vyvýšenej plošiny. Svojím minimalisticko - funkcionalistickým poňatím ostro kontrastuje s okolitou zástavbou katalógových rodinných domov. Čítaj ďalej

 • 301
 • 18
Vila Dr. Čecha - Piešťany

Vila Dr. Čecha - Piešťany

Parcela je od hlavnej ulice prístupná úzkou súkromnou uličkou. Vzniklo tak tiché pred svetom takmer ukryté miesto pre dom v záhradách starších rodinných domov. Dom v tichosti vstupuje do prostredia zelene svojou jednopodlažnou hmotou. Čítaj ďalej

 • 709
 • 19
Rezidenčné vily - Kráľovské údolie - Bratislava

Rezidenčné vily - Kráľovské údolie - Bratislava

Urbanistický koncept štyroch víl vznikol postupne, tak ako investor získal postupne jednotlivé pozemky, ktoré potom umožnili rozvinúť myšlienku komplexného uzavretého kondomínia s rezidenčným bývaním v tejto lukratívnej časti Bratislavy. Čítaj ďalej

 • 612
 • 12
Vila nad Lomom - Bratislava

Vila nad Lomom - Bratislava

Architektonické tvaroslovie a výtvarné riešenie rodinného domu rešpektuje charakter susedných novopostavených mestských trojbytových víl v duchu súčasnej modernej architektúry. Primeranou mierou sa prispôsobuje priestorovému kontextu a architekt sa popri úzkej a dôslednej spolupráci s investorom... Čítaj ďalej

 • 368
 • 14
Univerzitná knižnica, rekonštrukcia - Bratislava

Univerzitná knižnica, rekonštrukcia - Bratislava

Univerzitná knižnica v Bratislave je najstaršia a najnavštevovanejšia vedecká knižnica v SR. Vznikla v roku 1919 ako Knižnica Univerzity Komenského. Jej vznik je spojený s dejinami nového štátu. Súbežne so svojím akademickým poslaním plnila do roku 1954 funkciu národnej knižnice. Od roku 1954... Čítaj ďalej

 • 455
 • 1
Eve shop - Košice

Eve shop - Košice

Filozofii priestoru a výberu materiálov bol kladený veľký dôraz. Pre ešte väčší výtvarný zážitok sme spolupracovali s výtvarníkom Paľom Megyesim. Zrkadlo ako symbol sebareflexie a krásy, v rozbitej mozaike dostáva nový význam-zastavenie plynutia času a starnutia... o čo sa snažia... Čítaj ďalej

 • 160
 • 8
Mechanizačná fakulta SPU, Nitra

Mechanizačná fakulta SPU, Nitra

Architektonické riešenie vychádza z urbanistických daností a kritérií vo väzbe na rozvoj areálu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, tvaru a orientácie parcely s vytvorením predpokladu postaviť objekt Mechanizačnej fakulty v dvoch etapách podľa požiadaviek investora. Čítaj ďalej

 • 303
 • 8
Sídlo advokátskej kancelárie, Bratislava

Sídlo advokátskej kancelárie, Bratislava

Pozemok nachádzajúci sa v zaujímavej lokalite Búdkovej cesty svojimi parametrami skôr predurčený na menší objekt rodinného charakteru, nás postavil pred úlohu vysporiadať sa s požiadavkami investora, so samotným tvarom, prevýšením pozemku a s obmedzeniami úradov. Čítaj ďalej

 • 275
 • 33
Dom S3NS

Dom pre jednu rodinu sa nachádza vo Wroclawe, v jeho okolí sa nachádzajú najmä rodinné domy s rovnou strechou zo šesťdesiatych rokov. Navrhnutý dom má tri poschodia, vrátane podpivničenia a garáže. Obývacia izba je orientovaná na západ a má úctyhodnú výšku 4 metre. Je spojená s kuchyňou a... Čítaj ďalej

 • 217
Kuchynské štúdio

Vytvoriť nový koncept kuchynského štúdia založený na provokácii pocitov a zážitkov zákazníkov. Prezentovať výrobky spolu s kontextom vytvoreným v priestoroch showroomu. A pritom sa nestratiť v záplave vecí ako na výstave; to bolo zadaním tohto projektu. Rozlíšenie produktov bolo dôležitým... Čítaj ďalej

 • 193
 • 1
Mercado fast food

Cieľom projektu bolo vytvoriť vysokokvalitný dizajn, ktorý bude zároveň nenútený a pohodlný. Výsledný návrh je založený na koncepte pokračovania ulice v interiéri. V tejto reštaurácii funguje zákaznícka zóna ako mnohovrstvové lákadlo pre chodcov. Poďte na jedlo! Prvky ako tabuľa s receptami... Čítaj ďalej

 • 206
Denné svetlo v interiéri vďaka svetlovodom

Užívatelia hodnotia denné svetlo ako najväčší benefit domu pre zdravé bývanie. Zároveň je zásadnou požiadavkou pri kúpe nehnuteľnosti. VELUX pomáha privádzať denné svetlo aj na miesta, kde to doposiaľ nebolo možné. Najnovším prírastkom v produktovom portfóliu je svetlovod Novej Generácie... Čítaj ďalej

 • 327

Ďalšie bleskovky