Články
RSS
Vodný svet – Stará krytá plaváreň, Košice - výsledky súťaže

Vodný svet – Stará krytá plaváreň, Košice - výsledky súťaže

Vodný svet živočíchov - vysunuté pracovisko košickej ZOO bude súčasťou rekonštruovanej budovy Starej krytej plavárne. Okrem toho víťazný návrh rekonštrukcie budovy zachováva aj jej pôvodnú funkciu vodného sveta ľudí a plynule ich vzájomne prepája. Cieľom súťaže bolo nájsť projekt... Čítaj ďalej

 • 800
 • 3
Architektonická súťaž na prestavbu amfiteátra - výsledky

Architektonická súťaž na prestavbu amfiteátra - výsledky

Sedemčlenná odborná porota rozhodla o výsledku architektonickej súťaže na prestavbu objektu amfiteátra na Festivalovom námestí v Košiciach na multifunkčný priestor s celoročnou prevádzkou, vrátane ideového riešenia náplne okolitého areálu, nasledovne Čítaj ďalej

 • 755
 • 2
Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže

Pavilón M. R. Štefánika - výsledky súťaže

V období od 24. októbra 2007 do 31. januára 2008 prebiehal 4. ročník celoštátnej študentskej architektonickej anonymnej súťaže Prostredie a detail s témou: Pavilón Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Súťaž bola garantovaná Ústavom konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb... Čítaj ďalej

 • 301

Kameňolomy s novou funkciou - Marianka - 13.ročník Xella - výsledky súťaže

Už 13. ročník Študentskej architektonickej súťaže spoločnosti Xella, a v jeho rámci 5. medzinárodný ročník, umožnil študentom odborov Architektúra a Pozemné staviteľstvo na vysokých školách, umeleckých školách a univerzitách v Slovenskej a Českej republike, priniesť svoj osobitný... Čítaj ďalej

 • 544
 • 4
Cena ARCH 2007

Cena ARCH 2007

Cena ARCH je prestížnou cenou za architektúru, ktorú od roku 1998 udeľuje mienkotvorný odborný časopis ARCH o architektúre a inej kultúre. Vydavateľom časopisu ARCH je vydavateľstvo EUROSTAV, ktoré je zároveň aj vyhlasovateľom a organizátorom súťaže. Zámerom ceny je vyzdvihnúť pozoruhodné... Čítaj ďalej

 • 431
Bratislavské podhradie (Vydrica) - výsledky súťaže

Bratislavské podhradie (Vydrica) - výsledky súťaže

Predmetom súťaže bolo architektonické riešenie mestských blokov v rámci projektu revitalizácie mestskej štvrte Vydrica v súlade s regulatívmi Územného plánu zóny Podhradie, schváleného v roku 2006 a v súlade so súťažnými podkladmi. Na základe rozhodnutia súťažnej poroty hore uvedených... Čítaj ďalej

 • 511
 • 23
Bytový dom pri Štrkoveckom jazere v Bratislave - výsledky súťaže

Bytový dom pri Štrkoveckom jazere v Bratislave - výsledky súťaže

Predmetom súťaže bolo architektonické riešenie výškového bytového domu pri Štrkoveckom jazere v mestskej časti Ružinov v Bratislave. Do súťaže bolo prijatých 21 návrhov. Členovia súťažnej poroty jednotlivo zhodnotili všetkých 21 návrhov, z ktorých následne hlasovaním vybrali 11 návrhov do... Čítaj ďalej

 • 453
 • 3
Architektonické riešenie novostavby Štátnej vedeckej knižnice v Prešove - výsledky súťaže

Architektonické riešenie novostavby Štátnej vedeckej knižnice v Prešove - výsledky súťaže

Ideový návrh urbanisticko-architektonického, technického a prevádzkového riešenia novej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Kritéria súťažných návrhov: 1. Komplexná urbanisticko-architektonická kvalita návrhu, 2. Dispozično-prevádzkové riešenie, 3. Realizovateľnosť, hospodárnosť a... Čítaj ďalej

 • 171
 • 4
Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže

Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže

Na návrh Ing. arch. Ladislava Kočiša porota jednohlasne za svojho predsedu zvolila Akad. arch. Ing. Karola Gregora. V úvode zasadnutia všetci členovia súťažnej poroty a  jej pomocných orgánov čestne vyhlásili, že sa priamo ani nepriamo nepodieľali na vypracovaní súťažných návrhov, nepoznajú... Čítaj ďalej

 • 344
 • 9
Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže

Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže

Súťaž vypísalo mesto Ružomberok na základe podnetu občianskej iniciatívy „Za nové hlavné námestie v Ružomberku." Občianska iniciatíva prišla s návrhom riešiť vymedzené územie ako  otvorené, veľkopriestorové, ktoré by plnilo úlohu hlavného námestia mesta Ružomberok. Platná... Čítaj ďalej

 • 307
 • 44
Bytový dom Nové Štrbské Pleso - výsledky súťaže

Bytový dom Nové Štrbské Pleso - výsledky súťaže

Predmetom súťaže bol návrh architektonického riešenia bytového domu s nájomnými bytmi pri Novom Štrbskom Plese. Bytový dom sa vybuduje ako novostavba na pozemku získanom asanáciou jestvujúceho objektu na parcele č.959/7. Čítaj ďalej

 • 384
 • 13
Nové centrum Štrbské Pleso - výsledky súťaže

Nové centrum Štrbské Pleso - výsledky súťaže

Predmetom súťaže bol návrh architektonického riešenia nového centra polyfunkčnej vybavenosti pre Štrbské Pleso, ktorým sa zvýši úroveň vybavenosti v ťažisku západnej časti mesta Vysoké Tatry. Nové centrum bude rozložené na oboch stranách verejnej komunikácie, na mieste jestvujúcich... Čítaj ďalej

 • 368
 • 5
Objekty služieb pre športové a rekreačné účely - výsledky súťaže

Objekty služieb pre športové a rekreačné účely - výsledky súťaže

11. ročník súťaže priniesol súťažiacim zadanie navrhnúť objekty služieb na športové a rekreačné účely pozdĺž pravobrežnej ochrannej hrádze vodného diela Gabčíkovo, a to aj s využitím stavebného systému YTONG. Čítaj ďalej

 • 288
 • 26
Súťaž apartmánový Houseboat - výsledky

Súťaž apartmánový Houseboat - výsledky

V Architektonickej a funkčnej súťaži na riešenie prestavby UČ 1500 na Apartmánový HOUSEBOAT bolo riadne zaregistrovaných 61 súťažiacich, z toho odovzdalo 31 súťažiacich 29 súťažných návrhov. V tejto galérii sú uverejnené návrhy pod identifikačným číslom, ktoré bolo priradené v poradí... Čítaj ďalej

 • 172
 • 8
Cena ARCH 2005

Cena ARCH 2005

Cena ARCH je cenou časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre. Redakčná rada časopisu ju ustanovila v roku 1998 s úmyslom vyzdvihnúť pozoruhodné diela domácej architektonickej scény. Cena sa udeľuje každoročne architektonickému dielu, ktoré medzinárodná porota uzná za najvýraznejší... Čítaj ďalej

 • 240
 • 3
Dom S3NS

Dom pre jednu rodinu sa nachádza vo Wroclawe, v jeho okolí sa nachádzajú najmä rodinné domy s rovnou strechou zo šesťdesiatych rokov. Navrhnutý dom má tri poschodia, vrátane podpivničenia a garáže. Obývacia izba je orientovaná na západ a má úctyhodnú výšku 4 metre. Je spojená s kuchyňou a... Čítaj ďalej

 • 218
Kuchynské štúdio

Vytvoriť nový koncept kuchynského štúdia založený na provokácii pocitov a zážitkov zákazníkov. Prezentovať výrobky spolu s kontextom vytvoreným v priestoroch showroomu. A pritom sa nestratiť v záplave vecí ako na výstave; to bolo zadaním tohto projektu. Rozlíšenie produktov bolo dôležitým... Čítaj ďalej

 • 195
 • 1
Mercado fast food

Cieľom projektu bolo vytvoriť vysokokvalitný dizajn, ktorý bude zároveň nenútený a pohodlný. Výsledný návrh je založený na koncepte pokračovania ulice v interiéri. V tejto reštaurácii funguje zákaznícka zóna ako mnohovrstvové lákadlo pre chodcov. Poďte na jedlo! Prvky ako tabuľa s receptami... Čítaj ďalej

 • 206
Denné svetlo v interiéri vďaka svetlovodom

Užívatelia hodnotia denné svetlo ako najväčší benefit domu pre zdravé bývanie. Zároveň je zásadnou požiadavkou pri kúpe nehnuteľnosti. VELUX pomáha privádzať denné svetlo aj na miesta, kde to doposiaľ nebolo možné. Najnovším prírastkom v produktovom portfóliu je svetlovod Novej Generácie... Čítaj ďalej

 • 329

Ďalšie bleskovky