Moderna medzivojnová a povojnová (pásmo prednášok)

19.8.2015

Pásmo prednášok o architektúre na Slovensku: „Moderna medzivojnová a povojnová“ v rámci prebiehajúcej výstavy vo Flatgallery: "MODERNA.SK", 7.8.2015 - 31.8.2015

Miesto: Flatgallery, Baštová 1, 811 03 Bratislava

Čas: 20.8.2015 o 18: 00

Výstava MODERNA.SK Je voľným pokračovaním fotografickej výstavy so zameraním na modernú domácu architektúru "FUNKCIONALIZMUS.SK", ktorá sa konala vo Flatgallery v predošlom roku vrátane domácej mini konferencie „Je Moderna stále moderná ? “

Aj tento rok sme prichystali minikonferenciu, ktorá sa bude niesť v podobnom duchu a to s názvom: "Moderna medzivojnová a povojnová" s nasledujúcim obsadením:

1. Dominika Belanská : „Miesta mestskej slobody - (Pod Pyramídou / Jedlé mesto, o.z.)"

2. Andrej Jaroš : „Bratislavské pasáže z medzivojnového obdobia“

3. Lívia Pemčáková : „Záchrana interiéru Vládneho salónika z letiska M.R. Štefánika v Bratislave“

4. Martin Zaiček : „Kúpeľná architektúra II. polovice 20. storočia na Slovensku“

Pásmo prednášok bude pozostávať zo štyroch krátkych (cca. polhodinových) prezentácií a nadväzujúcich mikrodiskusií ku konkrétnym témam, ako napr. povojnové kúpeľné objekty na Slovensku, verejný priestor v Bratislave, špecifiká pamiatkovej starostlivosti o modernistickú architektúru, alebo ako sa časom mení vnímanie moderny a jej prínos.

S prednáškami sa predstavia : architektka a žurnalistka Dominika Belanská, členka OZ Jedlé mesto a iniciatívy Námestie pre ľudí, spoluzakladateľka projektu POD PYRAMÍDOU a NA STRECHE, Martin Zaiček, spoluzakladateľ OZ ARCHIMERA a doktorand na Fakulte architektúry STU v Bratislave u doc. Henriety Moravčíkovej, Andrej Jaroš, žurnalista, kurátor vo Flatgallery a doktorand na Ústave dejin umění na FiF UK v Prahe u doc. Marie Klimešové, ako aj Lívia Pemčáková, absolventka Katedry Dejín umenia Fif UK v Bratislave, ktorá v súčasnosti pôsobí ako kurátorka zbierok Slovenského múzea dizajnu v Bratislave.

Následne sa chystáme spísať "manifest", ktorý by bol otvorenou výzvou odborníkov k zodpovednejšiemu narábaniu s dedičstvom modernej architektúry na Slovensku ako aj dôslednejšej reflexií stavebných pamiatok 20. storočia. Tento dokument by mal byť na záver diskusie podpísaný zúčastnenými, šírený ďalej prostredníctvom médií a zaslaný zodpovedným zástupcom v samosprávach, príslušných úradoch a ostatným kompetentným osobám a prislúchajúcim inštitúciám. Cieľom diskusie je zviditeľniť problematiku ochrany modernej architektúry na pozadí aktuálnych príkladov a hľadať možnosti spoločného a systematického prístupu odbornej i širokej verejnosti k jej súčasnému zhodnoteniu a následne i systematickej záchrane.

Každý z prednášajúcich bude mať pripravenú vlastnú prehliadku naplánovanú na koniec augusta úzko súvisiacu s témou prednášky po vybraných architektonických pamiatkach/objektoch v Bratislave spojenú s odborným výkladom, pričom z týchto prehliadok bude vytvorený aj audiovizuálny záznam vo vysokej kvalite vhodný na archiváciu, či následné postprodukčné spracovanie. O presnom programe jednotlivých prehliadok vás budeme včas informovať.

Kurátor výstavy a koordinátor prednášok: Andrej Jaroš

facebookový event

Dom S3NS

Dom pre jednu rodinu sa nachádza vo Wroclawe, v jeho okolí sa nachádzajú najmä rodinné domy s rovnou strechou zo šesťdesiatych rokov. Navrhnutý dom má tri poschodia, vrátane podpivničenia a garáže. Obývacia izba je orientovaná na západ a má úctyhodnú výšku 4 metre. Je spojená s kuchyňou a... Čítaj ďalej

  • 208
Kuchynské štúdio

Vytvoriť nový koncept kuchynského štúdia založený na provokácii pocitov a zážitkov zákazníkov. Prezentovať výrobky spolu s kontextom vytvoreným v priestoroch showroomu. A pritom sa nestratiť v záplave vecí ako na výstave; to bolo zadaním tohto projektu. Rozlíšenie produktov bolo dôležitým... Čítaj ďalej

  • 184
  • 1
Mercado fast food

Cieľom projektu bolo vytvoriť vysokokvalitný dizajn, ktorý bude zároveň nenútený a pohodlný. Výsledný návrh je založený na koncepte pokračovania ulice v interiéri. V tejto reštaurácii funguje zákaznícka zóna ako mnohovrstvové lákadlo pre chodcov. Poďte na jedlo! Prvky ako tabuľa s receptami... Čítaj ďalej

  • 196
Denné svetlo v interiéri vďaka svetlovodom

Užívatelia hodnotia denné svetlo ako najväčší benefit domu pre zdravé bývanie. Zároveň je zásadnou požiadavkou pri kúpe nehnuteľnosti. VELUX pomáha privádzať denné svetlo aj na miesta, kde to doposiaľ nebolo možné. Najnovším prírastkom v produktovom portfóliu je svetlovod Novej Generácie... Čítaj ďalej

  • 317

Ďalšie bleskovky